İK

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

vitapure ilaç insan kaynakları, vitapure ilaç iş başvurusu vitapure ilaç insan kaynakları, vitapure ilaç iş başvurusu
insan kaynakları

Vitapure İlaç İK Politikası

Vitapure İlaç İnsan kaynakları yönetimi, örgütte rekabetçi üstünlükler sağlamak amacıyla;
Gerekli insan kaynağının sağlanması,
Personel istihdamı eğitimi ve geliştirilmesi,
Politika oluşturma,
Planlama,
Örgütleme, ve organizasyon Yönlendirme faaliyetlerini içeren rehber bir departmandır.

VİTAPURE İLAÇ KİMYA TİC.LTD.ŞTİ İK POLİTİKALARI

Şirketin insan kaynakları politikaları ise 6 ana başlık altında toplanmış durumdadır:
Verimlilik
Nitelikli işgücünü gruba kazandırma
Çalışanları geliştirme
Organizasyonu sistematize etmek
Adil ücretlendirme
Çalışanların bağlılığını ve motivasyonunu muhafaza etmek

Sorulanız için bize ulaşın